آیا من واجد شرایط اسپانسری بنیاد مرجان هستم؟


1. آیا شما جزو جامعه ی دگرباشان (همجنسگرا، دوجنسگرا، دگرجنسگونه، دگرجنس شده و غیره) هستید؟