درباره ما

بنیاد مرجان یک سازمان ثبت شده غیر دولتی است که دفتر مرکزی آن در تورنتو است و در ژانویه سال ۲۰۱۶ برای یادبود مرجان محمدی و اجرای وصیت او فعالیت خود را آغاز کرد

هدف اولیه بنیاد مرجان ارتقای دانش عمومی در ارتباط با بیماری ها و عفونت های جنسی و آموزش و حمایت از دگرباشان برای اسکان مجدد آنها در کانادا بود

پس از حدود سه سال برنامه ریزی، جلسات مکرر و بحث و تبادل نظر در نهایت در اوایل سال ۲۰۱۹ هیئت مدیره ی بنیاد مرجان تصمیم گرفت که برنامه اسپانسر کردن پناهندگان برای اسکان مجدد در کانادا را به عنوان اسپانسر سازمانی آغاز کند

این یک قدم بزرگ برای بنیاد مرجان بود اما می دانستیم که می توانیم این کار را انجام داده و با اتکا به حمایت فعالان متخصص این حوزه و همچنین دوستان و خانواده های پناهندگان پاسخ و راه حلی برای معضل اسکان مجدد پناهندگان باشیم

214 کل پرونده ها
145 پرونده های قبول شده
115 پرونده های اسکان داده شده

هدف ما

هدف بنیاد مرجان از بین بردن فقر و تنگدستی است از طریق اسپانسر کردن، ارایه کمک های مالی و اسکان مجدد به تمام پناهجویان در ترکیه به ویژه آن هایی که به دلیل گرایش و هویت جنسی خود ناچار شده اند کشور خود را ترک کنند


هدف اول

اولویت اول بنیاد مرجان کمک به افرادی است که شرایط اسپانسر شدن را دارا بوده و با انتقال سریعتر آنها به کانادا می توانند فصل جدید زندگی خود را شروع کنند و با خارج کردن آنها از صف افراد منتظر برای اسکان مجدد دفاتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل فرصتی برای اسکان مجدد افرادی که شرایط اسپانسر شدن را ندارند نیز فراهم می شود


هدف دوم

دومین اولویت بنیاد مرجان ارتقای دانش عمومی نسبت به شرایط اسکان مجدد از طریق برنامه اسپانسری خصوصی دولت کانادا و تشویق عموم برای مشارکت در این برنامه خیریه است تا از این طریق بتوان لیست افراد منتظر اسکان مجدد توسط دفاتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل را کاهش داد


هدف سوم

سومین اولویت بنیاد مرجان ایجاد شبکه ی بین سازمانی و برقراری و گسترش فعالیت های بین سازمانی در کانادا و خارج از کاناداست تا از این طریق بتوان با در کنار هم گذاشتن امکانات محدود هر سازمان فعالیت های گسترده تری انجام داد