بلاگ


مطالب، مقالات، نوشته‌ها و اخبار جدید مرتبط با پناهجویان و دگرباشان برای به‌ روز نگه داشتن کاربران در این بخش از وبسایت قابل دسترسی هستند.

سوالات متداول
ماه افتخار
ماه افتخار

ماه ژوئن به عنوان ماه پراید (افتخار) شناخته می‌ شود که جامعه دگرباشان جهانی در آن به جشن، بزرگداشت هویت و تاکید بر حقوق بشر و مبارزه با تبعیض می ‌پردازد

روز دیده شدن پان ‌سکشوال ‌ها یا همه ‌جنسگراها
روز دیده شدن پان ‌سکشوال ‌ها یا همه ‌جنسگراها

در این بلاگ به روز 24 می که به عنوان روز دیده شدن پان ‌سکشوال ها و پان‌ رومانتیک ها شناخته می شود می پردازیم. این روز فرصتی برای جشن گرفتن عشق بدون مرز و تاکید بر اهمیت پذیرش و درک تنوع در جامعه است

روز جهانی مبارزه با همجنس ‌گرا زدگی، ترنس‌ فوبیا، و دو جنس ‌گرایی ‌زدگی (IDAHOBIT)
روز جهانی مبارزه با همجنس ‌گرا زدگی، ترنس‌ فوبیا، و دو جنس ‌گرایی ‌زدگی (IDAHOBIT)

روز جهانی مبارزه با همجنس ‌گرا زدگی، ترنس ‌فوبیا، و دو جنس ‌گرایی ‌زدگی که هر ساله در تاریخ 17 می برای مبارزه مستمر علیه تبعیض و خشونت‌ هایی که جامعه LGBTQ+ با آن روبرو است، نامگذاری شده است. در این بلاگ به اهمیت این روز می پردازیم

روز دیده شدن لزبین ‌ها
روز دیده شدن لزبین ‌ها

در این بلاگ به بررسی تاریخچه و اهمیت روز دیده شدن لزبین ‌ها که هر ساله در 26 آوریل جشن گرفته می ‌شود می پردازیم و چند فرد برجسته در جامعه لزبین به شما معرفی می کنیم

روز جهانی بی ‌جنس ‌گرایی
روز جهانی بی ‌جنس ‌گرایی

این بلاگ به روز جهانی بی ‌جنس ‌گرایی یا آسکسوالیتی، که هر ساله در تاریخ 6 آوریل به عنوان فرصتی برای آموزش و شکستن دیوارهای نادانی در مورد آسکسوالیتی برگزار می‌شود، اختصاص یافته است.

روز بین‌المللی آشکارسازی تراجنسیتی
روز بین‌المللی آشکارسازی تراجنسیتی

در این بلاگ به روز بین‌ المللی آشکار سازی تراجنسیتی، که هر ساله در 31 مارس برگزار می‌شود، یک روز جهانی است که به منظور حمایت از حقوق افراد تراجنسیتی و برجسته کردن مسائل و چالش‌ هایی که آنها تجربه می کنند، اختصاص یافته است.

تراجنسیتی یا ترنسجندر چیست؟
تراجنسیتی یا ترنسجندر چیست؟

در این بلاگ به توضیح مفهوم کلمه ی تراجنسیتی یا ترنسجندر و بررسی برخی از انواع متداول تراجنسیتی می پردازیم.

روز جهانی زن
روز جهانی زن

روز جهانی زن، که همه ساله در روز 8 مارس جشن گرفته می ‌شود، فرصتی برای جشن گرفتن دستاوردهای زنان و دختران در سراسر جهان است. این روز همچنین برای تأکید بر اهمیت برابری جنسیتی و تقویت تلاش ‌ها برای رفع تبعیضات و نابرابری ‌هایی که زنان و دختران هنوز با آن روبرو هستند، استفاده می‌ شود. در این بلاگ به تاریخچه و اهمیت این روز مهم می پردازیم.

تاریخچه و تکامل اصطلاح  LGBTQ
تاریخچه و تکامل اصطلاح LGBTQ

در دنیای امروز، اصطلاح (Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual, Queer/Questioning) LGBTQ به یکی از رایج ‌ترین و پذیرفته ‌شده ‌ترین عبارات در مباحث مربوط به هویت‌ های جنسی و هویت های جنسیتی تبدیل شده است. اما این اصطلاح، که چتری از هویت‌ های مختلف را تحت پوشش خود دارد، چگونه به وجود آمد و چه معانی و تاریخچه ‌ای در پشت آن نهفته است؟