راه های ارتباطی


کاربران امکان ارتباط مستقیم با سازمان مرجان از طریق تلفن، ایمیل و شبکه‌های اجتماعی را دارند تا اطلاعات، سوالات، پیشنهادات و نیازهای خود را مطرح کنند.

تماس با ما
بنیاد مرجان

آرشام پارسی:

+1 (416) 985 74 56

مشاوره :

+1 (647) 937 22 48

اسکان مجدد :

+1 (647) 937 05 38

استقبال و اسکان مجدد :

+1 (647) 937 02 63